Miljøfyrtårn

«Vi tar miljø på alvor»

Miljøfyrtårn logo

Miljøfyrtårn

Scanflex AS er Miljøfyrtårn-sertifisert. Vi er opptatt av bærekraft og jobber kontinuerlig med å redusere våre klimagassutslipp. Det innebærer helhetlig og systematisk arbeid med tiltak innen områder som innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy forsertifisering og miljøledelse, og Norges mest bruktesertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar

Grønnpunkt logo

Grønnpunkt-sertifisering

En av Grønt Punkt Norges hovedoppgaver er å sørge for at hele næringslivet deltar i finansieringen av de ulike innsamlingsordningene.

Myndighetene stiller krav til at alle bedrifter må ta sin del av miljøansvaret. Vi har derfor som bedrift et ansvar for både produkt og emballasje. Gjennom medlemskapet i Grønt Punkt Norge tar Scanflex AS ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet.

Svane

Alle produkter fra Scanflex kan brukes i Svanemerkede hus

Svanemerket er Nordens offisielle miljømerke for produkter og tjenester. Alle våre produkter ligger i Svanens database over produkter som kan brukes i Svanemerkede hus. Svanemerket er et av Norges mest kjente merkevarer, og sannsynligvis det miljømerket de fleste kjenner best.

Initiativet til Svanen ble tatt av Nordisk ministerråd i 1989, og er dermed et felles offisielt miljømerke for Norden. I Norge drives Svanemerket av Stiftelsen Miljømerking, opprettet av myndighetene.

© Scanflex AS | Driftes av Promotek AS